Corneliu I LOGHIN

Corneliu I LOGHIN , Dr.

Președinte și co-fondator al Asociației de dialog și soluționare a disputeor – Iași, România -Expert, formator și consultant certificat în domeniile Medierii, Soluționării conflictelor prin metode alternative și Justiției restaurative în cadrul Asociației de dialog și soluționare a disputelor, Iași, România-Coordonator și mediator de conflicte în cadrul societății profesionale Loghin & Asociații, Iași, Romania-Director de programe în cadrul Centre for Policy, Planning and Performance, USA-Membru în Consiliul de administrație al Victim Offender Mediation, (Minneapolis, SUA) -Cadru didactic asociat la Universitatea Alexanfru Ioan Cuza - Iași ași la Universitatea Babes Bolyai – Cluj, Romania-Mediator profesionist certificat de Consiliul de mediere – România și de Victim Offender Mediation Association, USA. -Expert, consultant, formator, furnizor de servicii de management de caz și de asistare în domeniul Medierii conflictelor, a Metodelor alternative de management de conflicte și Justiției restaurative -Autor de cărți, articole, de cursuri, materiale și programe universitare și de formare vocațională, furnizor de servicii de formare și asistare pe caz cercetător și evaluator în domeniul Medierii, Metodelor alternative de management al conflictelor și Justiției restaurative
 • Poate media în limbile:
  Română Engleză Franceză

Locație mediere

Adresă
Piața Unirii, Nr. 2A, Et. 4, Ap. 22, Iași, Cod 700056, Jud. Iași, România


Biografie generală

Începând cu 1999, Corneliu I. Loghin are activitate continuă în domeniul Medierii conflictelor, al Metodelor alternative de management de conflict (ADR) și al Justiției restaurative în calitate de mediator de conflicte și manager de caz, de cercetător și dezvoltator în domeniile sistemelor, programelor  sociale din aceste domenii precum și manager, consultant, formator în domeniile academic și vocațional, examinatorși evaluator de sisteme și competențe.

Este unul dintre cei foarte puțini care au participat la introducerea sistemelor conceptuale și a activităților de mediere, administrare și/sau soluționare a conflictelor și Justiție restaurativă în România; since 1999 he continuously delivered case assistance and management, worked as consultant and developed programs, structures, models, standards, good practices and other specialized norms, training curriculum, course materials and established specialized entities and networks to deliver case assistance and training services in Mediation, ADR and RJ. 

Începând cu anul 2000 acesta a fost și este parte activă în crearea sistemului de mediere profesionist în România – inclusiv în ceea ce privește structure, norme de management și asistare de caz, formare, control al calității și corp profesional; a fost membru în Consiliul de mediere între 2007 și 2009.

Într-o sumară trecere în revistă a câtorva premiere din domeniul medierii în România acesta:

 • în 2000 a creat, organizat și administrat primul serviciu care a oferit asistare pe caz prin mediere, primul sistem de furnizare de servicii de formare vocațională pentru adulți în domeniile medierii, metodelor alternative de management de conflict și justiției restaurative, prima rețea de furnizori de servicii de mediere a conflictelor (în cadrul Centrului de mediere și securitate comunitară din Iași, România);
 • în 2003 a administrat un proiect complex dedicat medierii de conflicte care a inclus și prima campanie de promovare a conceptului și serviciilor de mediere, precum și crearea, producția și difuzarea la nivel național a primului material video cu această temă – clipul publicitar s-a dovedit a fi de real success în condițiile în care a obținut premii la nive internațional și a fost utilizat ulterior  în scop didacticv și de promovare în SUA, Mexic, Spania, Portugalia etc.  (activitatea a fost realizată în cadrul Centrului de mediere și securitate comunitară Iași, România în parteneriat cu Centre for Policy, Planning and Performance și Victim Offender Mediation Association, Minneapolis, SUA);    
 • în 2005 a propus și a fost participant în realizarea primului modul de masterat de Mediere a conflictelor (la Facultatea de filosofie și științe ale educației a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, România);
 • în 2004 a fost inițiator și co-fondator al primei asociații naționale profesionale a mediatorilor (Asociația mediatorilor profesioniști).
Este co-fondator – împreună cu membri ai corpului academic și profesioniști americani specializați în domeniul medierii, metodelor alternative de management de conflict și justiției restaurative – al sociației de dialog și soluționare a disputelor din Iași, pe care o și administrează începând cu 2005; este președinte al Departamentului de programe, Administrator financiar și membru în consiliul de administrație al Victim-Offender Mediation Association, SUA (începând cu 2003) și Director de programme la Centre for Policy, Planning and Performance USA (din 2009).

Începând cu 2000 a asistat cazuri de conflict având teme foarte variate utilizând un inventar larg de modele de mediere, metode alternative de management de conflict și de justiție restaurativă. A administrat și oferit asistență directă pe caz în conflicte intra și interculturale, de tip civil (comerț intern și internațional, transporturi, de tip comunitar, familial, proprietate, mediu, producție, administrație, financiar, relații de muncă, proprietate intelectuală etc.) și de tip penal (implicând comportamente/fapte încriminate de legile penale) utilizând un larg inventor de modele de mediere (de tip facilitative deschis/închis, evaluativ, directiv, transformativ, narrativ, hibrid/toolkit, cultural și/sau bazat pe valori, umanist, orientat către diferite tipuri de beneficiary, în care există diferențe majore de nivel relative de putere între beneficiary, de reconciliere, în care există sensibilități majore, victim-infractor/parte prejudiciată-parte care a creat prejudicii,  în grup și conferință etc.).  

A realizat și administrat proiecte complexe de creare de capacități (la nivel individual, de grup, de sistem social) – legate de domeniul managementului de conflict, de cel comercial, producție, educație - ce au beneficiat de finanțarea unor ambasade, Comisia europeană, entități profit și non-profit naționale și internaționale.  

În afara competențelor din domeniile medierii de conflicte, metodelor alterantive de management de conflict și justiției restaurative (dezvoltate pe parcursul a mai mult de 2.650 de ore de formare academică și vocațională în plan național și internațional) are pregătire academică și practică în domeniile ingineriei construcției de mașini, auto, comerțului interior și internațional, managementului entităților profit și non-profit, asistenței sociale, proiectării și realizării de sisteme și mecanisme sociale, media; este inginer mecanic (specializare motoare termice la Institutul Politehnic Iași), are un Masterat (în Medierea conflictelor) și un doctorat în sociologie (cu o teză în justiție restaurativă și asistare complexă a infractorilor minori) la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. 

Este autor și co-autor al unor cărți, articole,  manuale, cursuri și curriculum academice și vocaționale în domeniul medierii de conflicte, metodelor alternative de management de conflict și justiției restaurative. Funcționează în domeniul dezvoltării de competențe academice și vocaționale în domeniul medierii de conflicte, metodelor alternative de management de conflict și justiției restaurative și are calitatea de formator de competențe de bază, dezvoltare continuă și formare de formatori – crează și susține programe de informare în aceste domenii pentru specialiști din domenii variate și publicul larg. 
Începând cu 2000 este implicat în cercetarea, dezvoltarea de sisteme, programe și competențe pentru adulți în domeniile medierii, metodelor alternative de management de conflict și justiției restaurative – este formator recunoscut în plan național și internațional în calitate de formator și de cadru didactic asociat la Facultatea de psihologie și științe ale educației, Facultatea de filosofie și științe sociale ale Universității Alexandru Iona Cuza Iași (începând cu 2005), Facultatea de sociologie și asistență socială a Universității Babeș Bolyai, Cluj Napoca (din 2010) și la Facultatea de sociologie și asistență socială a Universității P. Andrei, Iași (2006-2011)
 

Activități în domeniul medierii, metodelor alternative de management de conflict (ADR) și justiție restaurativă 

 • este Training and Technical Assistance Associate, acreditat să furnizeze servicii de formare în domeniul medierii victim-infractor și al altor tematici din domeniul justiției restaurative și să ofere asistență tehnică la nivel internațional sub auspiciile Victim Offender Mediation Association, SUA (începând cu  2005)
 • este mediator autorizat de Consiliul de mediere, România (începând cu 2008)
 • dezvoltă și implementează programe de dezvoltare a capacităților individuale, de grup și sistem pentru furnizori de servicii de management, de asistare de conflict și dezvoltare de competențe;  serviciile sunt oferite pentru entități cu caracter instituțional public, privat, pentru comunități și beneficiari individuali privați (inclusiv pentru furnizori de servicii de management de conflict și formatori din domeniul academic și vocațional, factori de decizie în diferite domenii, promotori de opinie etc.)
 • este furnizor de servicii de management și asistare de caz, este consultant și formator principal în domeniile medierii, metodelor alternative de management de conflict și justiției restaurativ.

Poziții ocupate (cu relevanță în domeniul managementului de conflict)

 • Coordonator și mediator în societatea de mediere Loghin și asociații (2007 – până în prezent)
 • Cadru didactic asociat la Universitatea Babeș Bolyai, Cluj-Napoca (2010-până în prezent)
 • Director de programe, Center for Policy, Planning and Performance, SUA (2009-până în prezent)
 • Membru în Consiliul de mediere, România (2006-2009)
 • Cadru didactic asociat la Universitatea Alexandru Ioan Cuza University – Iași (2005-până în prezent)
 • Co-fondator, președinte al Asociației de dialog și soluționare a disputelor și senior consultant – RJ, ADR, Mediation cercetare, dezvoltare, formare, management și asistare de caz prin mediere, metode alternative de management de conflict și justiție restaurativă (2005-până în prezent)
 • Consultant, formator, furnizor de servicii de management și asistare de caz prin mediere a conflictelor, metode alternative de management de conflict și modele de justiție restaurativă (2001-până în prezent)
 • Consultant în managementul de entități profit și non-profit (Com Lo. Co. ltd) și coordinator al Departamentului de Justiție restaurativă, metode alternative de management de conflict și mediere (Centrul de mediere și securitate comunitară, Iași (1999-2007)
 • Poziții de management de linie, middle și top în producție, control al calității, marketing, transport,  comerț intern și internațional în industria construcțiilor de mașini grele, autoturisme și autoutilitare, bunuri de larg consum, media (1985-1999)

Formare(cu relevanță în domeniul managementului de conflict)

 • Doctor în sociologie (teză în justiție restaurativă și asistare complex a infractorilor minori), Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași (2012)
 • Master în științe sociale, Medierea conflictelor, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, România (2006)mechanic, spacializarea mașini termice, Institutul Politehnic Iași , România (1985)
 • Formare în domeniile medierii, metodelor alternative de management de conflict, justiție restaurativă:  Mount Royal College, Faculty of Continuing Education and Extension, Calgary, Canada, Ticehurst Shaw Education and Training (under Mediation UK), American Bar Association CEELI, Solidarity Center USA, World Business and Consulting  MC –WB&C-MC and Canadian Business Association, Center for Conflict Analysis, Prevention and Resolution, Alliance for Conflict Transformation, Inc. Conflict Management Group (under UNDP și UN-DESA), Victim Offender Mediation Association, Center for Policy, Planning and Performance, St. Paul, Minnesota, USA, Geese Theatre Company International, USA, Deutsche Gesellshat fur Technische Zusammenarbeit, Bundesministerium fur wirtschaftliche Zusammanarbeit und Entwicklung Germany, International Restorative Justice Dialogue Institute, Centre for Restorative Justice and Peacemaking, School of Social Work, University of Minnesota, Minneapolis, USA, CDR Associates, Boulder, CO, USA,  The Institute of Evidence-Based  and Best Practices, American Association of Community Justice Professionals, USA,  Tibetan Buddhist Centre, Singapore, in Dharamsala, India, California State University, CA, USA și Facultatea de Psihologie și Științe ale educației, Universitatea Al. I. Cuza, Psiterra etc.

Membru în asociații de tip profesional

 • European Forum for Restorative Justice, Leuwen, Belgium, Certified Mediators and Mediation Advocates, International Mediation Institute (IMI), the Hague, Hetherlands, Association of Mediation Assessors, Trainers and Instructors (AMATI) – London, UK; Asociația mediatorilor profesioniști din România, București, România.