Introducere


Majoritatea cazurilor de accident auto sunt soluționate în afara instanței prin negocieri între părți. Totuși, nu toate negocierile au succes și uneori, părțile, avocații lor, asigurătorii și service-urile de reparații auto se găsesc în situația de a se întreba unde să meargă în continuare.

Deși instanțele sunt o opțiune, medierea s-a dovedit a fi reușită în peste 70% din astfel de cazuri. Comparativ cu resursele necesare pentru un litigiu în instanțele de judecată, medierea s-a dovedit excelentă în evitarea costurilor și întârzierilor inutile.

Prin urmare, medierea poate fi una dintre cele mai eficiente modalități de prevenire sau soluționare a litigiilor care apar după un accident auto.

 

Ce este medierea?


Dar cum este exact medierea și cum arată un proces de mediere tipic?

Medierea este un proces confidențial de comunicare și negociere care este gestionat de un profesionist neutru, imparțial și fără putere de decizie, mediatorul. Scopul urmărit este prevenirea, gestionarea, soluționarea sau stingerea unei dispute, evitându-se astfel creșterea tensiunilor, a costurilor și a riscurilor, generate inclusive de un litigiu în instanțele de judecată. Medierea oferă tuturor participanților posibilitatea de a crea regulile care guvernează procesul de dialog, de a avea o voce, de a-și prezenta punctul de vedere și de a propune opțiuni care să ia în considerare ceea ce este mai important pentru ele.

Pentru a reuși aceste obiective, mediatorul se poate întâlni în comun dar și separate cu participanții la mediere. De asemenea, pentru a asigura toate condițiile unei decizii informate, părțile sunt încurajate să fie consiliate în sala de mediere de către avocat sau alți experți. Aceștia au un rol esențial, fiind veritabili agenți ai realității în cadrul medierii.

 

Mediatori specializați


Toți mediatorii noștri sunt profesioniști experimentați, cu cunoștințe solide, abilități și experiență certificată în domeniul soluționării litigiilor. Cu toate acestea, unii dintre mediatorii ADR Center Romania sunt specializați.

Pentru a vedea o listă a mediatorilor noștri specializați în medierea disputelor legate de accidentele auto, faceți clic aici.