Introducere


Medierea oferă posibilitatea unei soluționări eficiente a disputelor de asigurări care pot fi costisitoare și de lungă durată dacă sunt supuse atenției instanțelor de judecată. Disputele de asigurări sunt candidați de prim-plan pentru mediere datorită următoarelor considerații:

  • medierea dă posibilitatea părților să-și exploreze interesele în detaliu, dincolo de litera contractului și a prevederilor legale în vigoare
  • medierea dă posibilitatea părților de a identifica obstacolele în calea unui potențial acord și de a lua în considerare chestiunile complexe de ordin științific și economic care nu se pretează unui proces în instanță, cum ar fi alocarea pierderilor între mai mulți asiguratori răspunzători
  • în fine, medierea dă părților posibilitatea de a-și soluționa disputa într-un mod creativ și comprehensiv care nu ar fi posibil în instanță, cu ajutorul unui mediator care poate avea o mai bună înțelegere a dinamicii conflictelor în domeniul asigurărilor.

 

Ce este medierea?


Dar cum este exact medierea și cum arată un proces de mediere tipic?

Medierea este un proces confidențial de comunicare și negociere care este gestionat de un profesionist neutru, imparțial și fără putere de decizie, mediatorul. Scopul urmărit este prevenirea, gestionarea, soluționarea sau stingerea unei dispute, evitându-se astfel creșterea tensiunilor, a costurilor și a riscurilor, generate inclusive de un litigiu în instanțele de judecată. Medierea oferă tuturor participanților posibilitatea de a crea regulile care guvernează procesul de dialog, de a avea o voce, de a-și prezenta punctul de vedere și de a propune opțiuni care să ia în considerare ceea ce este mai important pentru ele.

Pentru a reuși aceste obiective, mediatorul se poate întâlni în comun dar și separate cu participanții la mediere. De asemenea, pentru a asigura toate condițiile unei decizii informate, părțile sunt încurajate să fie consiliate în sala de mediere de către avocat sau alți experți. Aceștia au un rol esențial, fiind veritabili agenți ai realității în cadrul medierii.

 

Mediatori specializați


Toți mediatorii noștri sunt profesioniști experimentați, cu cunoștințe solide, abilități și experiență certificată în domeniul soluționării litigiilor. Cu toate acestea, unii dintre mediatorii ADR Center Romania sunt specializați.

Pentru a vedea o listă a mediatorilor noștri specializați în medierea din domeniul asigurărilor, faceți clic aici.