Medierea are multe beneficii. Mai jos este o listă foarte scurtă:

 1. Acordul de mediere este titlu executoriu dacă acordul este semnat de avocații părților
 2. 50% din taxa de timbru este restituită în cazul în care părțile ajung la un acord
 3. Fixarea datei și a orei la care are loc ședința de mediere este stabilită de părți în funcție de agenda acestora. În instanța de judecată, termenele de judecată sunt impuse și nu țin cont de programul părților.
 4. Părțile, de comun acord, pot alege mediatorul la care să apeleze. Această facilitate nu există în fața instanței de judecată. Alegerea mediatorului de către părți mărește încrederea acestora în obținerea rezultatului dorit.
 5. Medierea se desfășoară la sediul profesional al mediatorului, într-un loc privat, unde problemele părților nu ajung la cunoștința altor persoane întrucât medierea este confidențială.
 6. În cadrul unui proces, soluția este impusă părților de către un judecător, existând învinși și învingători. În cadru procedurii medierii, fiecare parte are ceva de câștigat.
 7. Prin mediere se sting conflicte existente dar, în același timp, se și preîntâmpină apariția unor alte neînțelegeri.
 8. Mediatorul nu judecă părțile și nu dă verdicte. Menirea lui este să faciliteze dialogul dintre părți, să le ajute să genereze opțiuni în vederea găsirii unei soluții unanim acceptate.
 9. Medierea înseamnă economie de timp și bani. Prin mediere, părțile păstrează controlul soluției.
 10. Apelând la mediere părțile nu renunță la justiția clasică. Dacă nu reușesc să își soluționeze conflictul prin mediere, au posibilitatea de a se adresa instanței de judecată, la fel cum o aveau și înainte de a apela la mediere. 
 11. Medierea nu îngrădește accesul la justiție. Dimpotrivă, studiile arată că în cazurile în care negocierea a eșuat, utilizarea medierii poate conduce la acorduri în cel puțin jumătate din cazuri, evitându-se astfel consumul inutil de resurse și, cel mai important, riscul ca un judecător sau un arbitru să îi dea câștig de cauză „celeilalte părți”.

Pentru a transmite o cerere de mediere, accesați următorul link.