Introducere


Disputele publice fac referire la divergențele ce apar în relația dintre autoritățile publice și cetățeni sau alte organizații, în procesul de alocare de resurse unor proiecte de interes public sau chiar în privința elaborării unor politici publice. Complexitatea acestei categorii de dispute este dată de numărul mare de părți implicate, complexitatea chestiunilor disputate, necesarul de expertiză din domenii foarte diverse precum și de efectele largi pe care le pot avea la nivel comunitar și național.

Medierea, prin oferirea unui cadru structurat de dialog, poate fi un instrument util în soluționarea acestor dispute. Prin aducerea tuturor părților la aceeași masă, prin construirea unor canale adecvate de comunicare între părți și prin gestionarea profesionistă a acestor canale, prin contribuția mediatorilor în structurarea agendei de discuții, medierea s-a dovedit în multe cazuri cea mai puțin costisitoare, mai rapidă și mai eficientă modalitate de a soluționa disputele publice și, în plus, de crește încrederea publicului în autorități. 

 

Ce este medierea?


Dar cum este exact medierea și cum arată un proces de mediere tipic?

Medierea este un proces confidențial de comunicare și negociere care este gestionat de un profesionist neutru, imparțial și fără putere de decizie, mediatorul. Scopul urmărit este prevenirea, gestionarea, soluționarea sau stingerea unei dispute, evitându-se astfel creșterea tensiunilor, a costurilor și a riscurilor, generate inclusive de un litigiu în instanțele de judecată. Medierea oferă tuturor participanților posibilitatea de a crea regulile care guvernează procesul de dialog, de a avea o voce, de a-și prezenta punctul de vedere și de a propune opțiuni care să ia în considerare ceea ce este mai important pentru ele.

Pentru a reuși aceste obiective, mediatorul se poate întâlni în comun dar și separate cu participanții la mediere. De asemenea, pentru a asigura toate condițiile unei decizii informate, părțile sunt încurajate să fie consiliate în sala de mediere de către avocat sau alți experți. Aceștia au un rol esențial, fiind veritabili agenți ai realității în cadrul medierii.

 

Mediatori specializați


Toți mediatorii noștri sunt profesioniști experimentați, cu cunoștințe solide, abilități și experiență certificată în domeniul soluționării litigiilor. Cu toate acestea, unii dintre mediatorii ADR Center Romania sunt specializați.

Pentru a vedea o listă a mediatorilor noștri specializați în medierea disputelor publice, faceți clic aici.