Introducere


Conflictele de muncă sunt cele mai des întâlnite conflicte în sfera de aplicație a medierii. Avantajele comparative ale medierii - costuri, durată, eficiență, confidențialitate - fac din această procedură una din căile preferate ale angajaților și angajatorilor de a-și soluționa disputele apărute la locul de muncă.

Prin mediere, pot fi soluționate eficient și durabil următoarele tipuri de dispute din sfera conflictelor de muncă (lista nu este exhaustivă):

  • acordarea recompenselor și bonusurilor
  • stabilirea salariilor și a facilităților atașate lor
  • stabilirea condițiilor de muncă și a sarcinilor de serviciu
  • încălcarea clauzelor prevăzute în contractul de muncă
  • încheierea unilaterală a contractului de muncă
  • hărțuirea la locul de muncă, inclusiv cea de natură sexuală
  • cazuri de discriminare în angajare, recompensare sau tratament la locul de muncă


Ce este medierea?


Dar cum este exact medierea și cum arată un proces de mediere tipic?

Medierea este un proces confidențial de comunicare și negociere care este gestionat de un profesionist neutru, imparțial și fără putere de decizie, mediatorul. Scopul urmărit este prevenirea, gestionarea, soluționarea sau stingerea unei dispute, evitându-se astfel creșterea tensiunilor, a costurilor și a riscurilor, generate inclusive de un litigiu în instanțele de judecată. Medierea oferă tuturor participanților posibilitatea de a crea regulile care guvernează procesul de dialog, de a avea o voce, de a-și prezenta punctul de vedere și de a propune opțiuni care să ia în considerare ceea ce este mai important pentru ele.

Pentru a reuși aceste obiective, mediatorul se poate întâlni în comun dar și separate cu participanții la mediere. De asemenea, pentru a asigura toate condițiile unei decizii informate, părțile sunt încurajate să fie consiliate în sala de mediere de către avocat sau alți experți. Aceștia au un rol esențial, fiind veritabili agenți ai realității în cadrul medierii.

 

Mediatori specializați


Toți mediatorii noștri sunt profesioniști experimentați, cu cunoștințe solide, abilități și experiență certificată în domeniul soluționării litigiilor. Cu toate acestea, unii dintre mediatorii ADR Center Romania sunt specializați.

Pentru a vedea o listă a mediatorilor noștri specializați în medierea disputelor de muncă, faceți clic aici.