Introducere


Probabil nicăieri în domeniul soluționării disputelor nu este mai solicitată o metodă confidențială și centrată pe aspectele emoțional-comportamentale decât în domeniul cazurilor penale. Deși nu toate acestea pot fi mediate, există o creștere a solicitărilor pentru o metodă mai puțin punitivă și mai conciliatoare pentru soluționarea unui spectru larg de cazuri precum vătămările corporale, daunele și încălcările de proprietate sau infracțiunile minore. Pe lângă toate acestea, medierea poate cu succes să soluționeze latura civilă a unui proces penal, contribuind astfel la finalizarea mult mai rapidă a acestuia. 

 

Ce este medierea?


Dar cum este exact medierea și cum arată un proces de mediere tipic?

Medierea este un proces confidențial de comunicare și negociere care este gestionat de un profesionist neutru, imparțial și fără putere de decizie, mediatorul. Scopul urmărit este prevenirea, gestionarea, soluționarea sau stingerea unei dispute, evitându-se astfel creșterea tensiunilor, a costurilor și a riscurilor, generate inclusive de un litigiu în instanțele de judecată. Medierea oferă tuturor participanților posibilitatea de a crea regulile care guvernează procesul de dialog, de a avea o voce, de a-și prezenta punctul de vedere și de a propune opțiuni care să ia în considerare ceea ce este mai important pentru ele.

Pentru a reuși aceste obiective, mediatorul se poate întâlni în comun dar și separate cu participanții la mediere. De asemenea, pentru a asigura toate condițiile unei decizii informate, părțile sunt încurajate să fie consiliate în sala de mediere de către avocat sau alți experți. Aceștia au un rol esențial, fiind veritabili agenți ai realității în cadrul medierii.

 

Mediatori specializați


Toți mediatorii noștri sunt profesioniști experimentați, cu cunoștințe solide, abilități și experiență certificată în domeniul soluționării litigiilor. Cu toate acestea, unii dintre mediatorii ADR Center Romania sunt specializați.

Pentru a vedea o listă a mediatorilor noștri specializați în medierea disputelor specifice domeniului dreptului penal, faceți clic aici.