Introducere


Poate fi mediat orice litigiu civil cu privire la drepturi asupra cărora părțile pot dispune potrivit legii. Medierea poate avea loc din inițiativa părților ori la recomandarea instanței, înainte sau după ce conflictul a fost dedus judecății. Medierea poate avea ca obiect soluționarea în tot sau în parte a litigiului.

Mediatorii ADR Center România au cunoștințe solide care le permit să înțeleagă pe deplin particularitățile disputelor civile și au o experiență vastă în medierea unei largi varietăți de cauze civile, incluzând aici:

  • Proprietate imobiliară 
  • Raporturi de vecinătate
  • Răspundere civilă profesională
  • Discriminare
  • Succesiuni
  • Servicii financiare și bănci
  • Proprietar, chiriaș și dispute privind locuințele

 

Ce este medierea?


Dar cum este exact medierea și cum arată un proces de mediere tipic?

Medierea este un proces confidențial de comunicare și negociere care este gestionat de un profesionist neutru, imparțial și fără putere de decizie, mediatorul. Scopul urmărit este prevenirea, gestionarea, soluționarea sau stingerea unei dispute, evitându-se astfel creșterea tensiunilor, a costurilor și a riscurilor, generate inclusive de un litigiu în instanțele de judecată. Medierea oferă tuturor participanților posibilitatea de a crea regulile care guvernează procesul de dialog, de a avea o voce, de a-și prezenta punctul de vedere și de a propune opțiuni care să ia în considerare ceea ce este mai important pentru ele.

Pentru a reuși aceste obiective, mediatorul se poate întâlni în comun dar și separate cu participanții la mediere. De asemenea, pentru a asigura toate condițiile unei decizii informate, părțile sunt încurajate să fie consiliate în sala de mediere de către avocat sau alți experți. Aceștia au un rol esențial, fiind veritabili agenți ai realității în cadrul medierii.

 

Mediatori specializați


Toți mediatorii noștri sunt profesioniști experimentați, cu cunoștințe solide, abilități și experiență certificată în domeniul soluționării litigiilor. Cu toate acestea, unii dintre mediatorii ADR Center Romania sunt specializați.

Pentru a vedea o listă a mediatorilor noștri specializați în medierea litigiilor civile, faceți clic aici.