ADR Center România oferă în această secțiune informații, modele, indicații și referințe legislative necesare pentru ca avocații să inițieze și să utilizeze medierea în mod eficient.

LegislatieCerere mediere

Rolul avocaților este esențial înainte, în timpul și după o mediere.

ÎNAINTE de un proces de mediere, avocații pot să:

 • exploreze și să ia în considerare utilizarea celor mai eficiente soluții pentru a-și ajuta clienții i.e. negocieri, conciliere, mediere, arbitraj sau litigii. Criteriile diferă de la un caz la altul și se pot referi la gestionarea riscurilor, costuri, timp sau nevoia de confidențialitate.
 • identifice și să recomande cei mai adecvați mediatori și furnizori de servicii de mediere pentru cazul particular al clienților lor.
 • completeze cererea de mediere și să furnizeze informații mediatorilor pentru a se asigura că sunt informați pe deplin și pregătiți să convoace procesul de mediere.
 • creeze o relație de încredere cu mediatorul pentru a accesa în acest fel informații relevante, logistice și de fond, de la alți participanți la mediere.
 • participe activ la proiectarea procedurii de mediere - exemple incluzând reprezentarea părților, locația medierii, data și ora sau regulile de bază.
 • colaboreze cu clienții lor pentru a construi strategia de abordare a medierii și pentru a se asigura că sunt pregătiți pe deplin să contribuie la proces.
 • se pregătească pentru o înțelegere, nu pentru o victorie – ceea ce NU este ușor!

ÎN TIMPUL procesului de mediere, avocații pot să:

 • își încurajeze clienții să se implice activ în discuții.
 • contribuie la rândul lor activ la conversație, oferind puncte de vedere și interpretări ale legii, după caz.
 • utilizeze sesiuni comune sau private pentru a naviga prin proces, în conformitate cu interesele clienților.
 • își asiste clienții în explorarea intereselor cheie ale tuturor participanților la mediere și în generarea de opțiuni de soluționare în consecință. 
 • își ajute clienții să evalueze și să reevalueze riscurile și să compare opțiunile explorate la masa medierii cu alternative la un acord negociat.
 • se implice în proiectarea procesului de implementare a acordului de mediere și în procesul de redactare a acordului de mediere.

DUPĂ mediere, avocații pot să:

 • ajuta părțile să pună în aplicare acordul de mediere în funcție de ceea ce este necesar, în special atunci când sunt implicate instanțele sau alte autorități.
 • își consulte clienții, să evalueze calitatea și eficiența procesului de mediere și să transmită feedback referitor la performanța mediatorului.

Puteți găsi mai multe informații aici despre criterii de competență internaționale pentru avocații care participă în mediere.