Introducere


Cazurile de malpraxis medical fac parte din categoria cea mai sensibilă a disputelor care pot fi soluționate prin mediere. Cu consecințe variind între daune supărătoare, dar suportabile și cele fatale, cazurile de malpraxis pot beneficia de caracterul confidențial al procedurii de mediere, în comparație cu aspectul public al procesului în instanță. Mai mult, prin deschiderea spre abordarea nu numai a laturii pecuniare, dar și a celei afective, medierea creează oportunitatea redresării emoționale a victimelor și chiar a reconcilierii dintre părți.

 

Ce este medierea?


Dar cum este exact medierea și cum arată un proces de mediere tipic?

Medierea este un proces confidențial de comunicare și negociere care este gestionat de un profesionist neutru, imparțial și fără putere de decizie, mediatorul. Scopul urmărit este prevenirea, gestionarea, soluționarea sau stingerea unei dispute, evitându-se astfel creșterea tensiunilor, a costurilor și a riscurilor, generate inclusive de un litigiu în instanțele de judecată. Medierea oferă tuturor participanților posibilitatea de a crea regulile care guvernează procesul de dialog, de a avea o voce, de a-și prezenta punctul de vedere și de a propune opțiuni care să ia în considerare ceea ce este mai important pentru ele.

Pentru a reuși aceste obiective, mediatorul se poate întâlni în comun dar și separate cu participanții la mediere. De asemenea, pentru a asigura toate condițiile unei decizii informate, părțile sunt încurajate să fie consiliate în sala de mediere de către avocat sau alți experți. Aceștia au un rol esențial, fiind veritabili agenți ai realității în cadrul medierii.

 

Mediatori specializați


Toți mediatorii noștri sunt profesioniști experimentați, cu cunoștințe solide, abilități și experiență certificată în domeniul soluționării litigiilor. Cu toate acestea, unii dintre mediatorii ADR Center Romania sunt specializați.

Pentru a vedea o listă a mediatorilor noștri specializați în medierea disputelor specifice sistemului de sănătate, faceți clic aici.