Introducere


Medierea este una din metodele care prezintă importante avantaje pentru soluționarea disputelor de familie. Cu accentul pe care îl pune pe confidențialitate, pe protejarea relației viitoare dintre părți și pe explorarea intereselor legitime ale celor implicați, medierea oferă cadrul propice pentru abordarea disputelor de familie de o manieră corespunzătoare nevoilor generale de protecție a vieții intime și a intereselor superioare ale copiilor.

Medierea disputelor de familie vizează cu precădere situațiile generate de separarea soților și/sau divorț, și permite soluționarea chestiunilor legate de numele purtat după desfacerea căsătoriei, despăgubiri, modul de exercitare a autorității părintești, locuința minorilor, partajul bunurilor comune. Medierea este, de asemenea, o cale de rezolvare a unor dispute din sfera familiei non-tradiționale - dispute între cupluri necăsătorite, cupluri de homosexuali - sau din sfera penală - răpirile de copii de către unul dintre părinți.

De notat că mediatorul nu are autoritatea de a pronunța divorțul, acesta trebuind a fi finalizat prin parcurgerea procedurilor legale în vigoare.

 

Ce este medierea?


Dar cum este exact medierea și cum arată un proces de mediere tipic?

Medierea este un proces confidențial de comunicare și negociere care este gestionat de un profesionist neutru, imparțial și fără putere de decizie, mediatorul. Scopul urmărit este prevenirea, gestionarea, soluționarea sau stingerea unei dispute, evitându-se astfel creșterea tensiunilor, a costurilor și a riscurilor, generate inclusive de un litigiu în instanțele de judecată. Medierea oferă tuturor participanților posibilitatea de a crea regulile care guvernează procesul de dialog, de a avea o voce, de a-și prezenta punctul de vedere și de a propune opțiuni care să ia în considerare ceea ce este mai important pentru ele.

Pentru a reuși aceste obiective, mediatorul se poate întâlni în comun dar și separate cu participanții la mediere. De asemenea, pentru a asigura toate condițiile unei decizii informate, părțile sunt încurajate să fie consiliate în sala de mediere de către avocat sau alți experți. Aceștia au un rol esențial, fiind veritabili agenți ai realității în cadrul medierii.

 

Mediatori specializați


Toți mediatorii noștri sunt profesioniști experimentați, cu cunoștințe solide, abilități și experiență certificată în domeniul soluționării litigiilor. Cu toate acestea, unii dintre mediatorii ADR Center Romania sunt specializați.

Pentru a vedea o listă a mediatorilor noștri specializați în medierea disputelor de familie, faceți clic aici.