Introducere


Sectorul privat poate avea un impact semnificativ asupra vieții oamenilor, deoarece companiile plătesc impozite, îmbunătățesc infrastructura, creează locuri de muncă și dezvoltă comunități. În același timp, comunitățile locale ridică probleme legate de efecte negative ale proiectelor sectorului privat. Exemple includ impactul asupra calității aerului, apele subterane, impactul asupra clădirilor, exproprierea/evacuarea sau accesul limitat la informații. Pentru a rezolva toate problemele ridicate, a preveni transformarea lor în probleme și mai mari și pentru a naviga cu succes în astfel de medii complexe și predispuse la conflict, se constată adesea că este necesară implicarea unei terțe părți, un facilitator neutru care are cunoștințe specifice, abilități analitice, practice și experiență suficientă în context.

Prin acest tip de program, ADR Center România va sprijini companiile, comunitățile și alte părți interesate în prevenirea, gestionarea, transformarea sau soluționarea disputelor legate de impactul social și impactul asupra mediului al proiectelor sectorului privat. Strategiile noastre de intervenție ar putea include creșterea capacității, examinarea faptelor sau proiectarea și gestionarea platformelor de dialog între companie și comunitate.

Calitatea serviciilor noastre de soluționare a disputelor între companii și comunități este garantată de competența mediatorilor noștri, care sunt experți recunoscuți în acest domeniu, cu o experiență vastă în colaborarea cu mecanisme de responsabilitate independente ale băncilor de dezvoltare, multinaționale și alte organizații internaționale. Aceștia vor fi capabili să proiecteze și să implementeze procese eficiente, care să fie cuprinzătoare și legitime.

 

Ce este medierea?


Dar cum este exact medierea și cum arată un proces de mediere tipic?

Medierea este un proces confidențial de comunicare și negociere care este gestionat de un profesionist neutru, imparțial și fără putere de decizie, mediatorul. Scopul urmărit este prevenirea, gestionarea, soluționarea sau stingerea unei dispute, evitându-se astfel creșterea tensiunilor, a costurilor și a riscurilor, generate inclusive de un litigiu în instanțele de judecată. Medierea oferă tuturor participanților posibilitatea de a crea regulile care guvernează procesul de dialog, de a avea o voce, de a-și prezenta punctul de vedere și de a propune opțiuni care să ia în considerare ceea ce este mai important pentru ele.

Pentru a reuși aceste obiective, mediatorul se poate întâlni în comun dar și separate cu participanții la mediere. De asemenea, pentru a asigura toate condițiile unei decizii informate, părțile sunt încurajate să fie consiliate în sala de mediere de către avocat sau alți experți. Aceștia au un rol esențial, fiind veritabili agenți ai realității în cadrul medierii.

 

Mediatori specializați


Toți mediatorii noștri sunt profesioniști experimentați, cu cunoștințe solide, abilități și experiență certificată în domeniul soluționării litigiilor. Cu toate acestea, unii dintre mediatorii ADR Center Romania sunt specializați.

Pentru a vedea o listă a mediatorilor noștri specializați în medierea disputelor companie-comunitate, faceți clic aici.