Introducere


Sectorul telecomunicațiilor a fost marcat de privatizare, progres tehnologic și o incredibilă creștere a cererii. Cum aproape fiecare cetățean dispune de un telefon mobil și alte echipamente de comunicații care necesită conexiune internet, această expansiune a serviciilor de telecomunicații a generat creștere economică dar a dus și la apariția unui număr crescând de varii dispute care cer o soluționare mai rapidă, mai puțin costisitoare și mai eficientă.

Medierea reprezintă una din cele mai rapide și puțin costisitoare modalități de soluționare a disputelor din sectorul telecomunicațiilor. De obicei reduse ca mărime din punct de vedere financiar, justificând apelul la instanțe, ele se pot crea daune serioase operatorilor de servicii dacă nu sunt gestionate în mod sistematic și cu succes.

 

Ce este medierea?


Dar cum este exact medierea și cum arată un proces de mediere tipic?

Medierea este un proces confidențial de comunicare și negociere care este gestionat de un profesionist neutru, imparțial și fără putere de decizie, mediatorul. Scopul urmărit este prevenirea, gestionarea, soluționarea sau stingerea unei dispute, evitându-se astfel creșterea tensiunilor, a costurilor și a riscurilor, generate inclusive de un litigiu în instanțele de judecată. Medierea oferă tuturor participanților posibilitatea de a crea regulile care guvernează procesul de dialog, de a avea o voce, de a-și prezenta punctul de vedere și de a propune opțiuni care să ia în considerare ceea ce este mai important pentru ele.

Pentru a reuși aceste obiective, mediatorul se poate întâlni în comun dar și separate cu participanții la mediere. De asemenea, pentru a asigura toate condițiile unei decizii informate, părțile sunt încurajate să fie consiliate în sala de mediere de către avocat sau alți experți. Aceștia au un rol esențial, fiind veritabili agenți ai realității în cadrul medierii.

 

Mediatori specializați


Toți mediatorii noștri sunt profesioniști experimentați, cu cunoștințe solide, abilități și experiență certificată în domeniul soluționării litigiilor. Cu toate acestea, unii dintre mediatorii ADR Center Romania sunt specializați.

Pentru a vedea o listă a mediatorilor noștri specializați în medierea disputelor specifice sistemului de telecomunicații, faceți clic aici.