Mediatorii ADR Center România trebuie să respecte Standardul de Calitate a Serviciilor de Mediere ADR Center România. De asemenea, trebuie să respecte Legea nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, Codul de etică și deontologie profesională a mediatorilor autorizați în România și Codul European de Conduită pentru Mediatori.

Prin urmare, fiecare mediator ADR Center România trebuie să atingă un standard ridicat de competență profesională în practica medierii.

Atunci când feedback-ul este mai puțin decât ideal sau chiar ia forma unei plângeri, ne respectăm propria rețetă și încercăm să îl gestionăm oferind un forum pentru dialog și comunicare. Dacă este necesar, vom căuta sau accepta servicii de mediere externe. Dacă toate eforturile bazate pe dialog nu vor furniza remedii pentru satisfacția tuturor factorilor interesați, Consiliul nostru Consultativ, extern ADR Center România, va întreprinde o anchetă internă pentru a stabili dacă mediatorii respectă regulile și standardele noastre de performanță.