Introducere


Disputele legate de proprietatea imobiliară sunt din cele mai lungi și mai costisitoare de soluționat prin intermediul instanțelor de judecată. Taxele plătite pentru proces, onorariile experților angajați precum și durata de multe ori foarte lungă a acestor procese reprezintă impedimente majore pentru soluționarea disputelor de proprietate.

Medierea poate fi o cale mai eficientă în acest scop. Confidențială, flexibilă și de durată incomparabil mai scurtă, medierea oferă părților oportunitatea de a construi soluții care se pliază integral pe intereselor și nevoile lor, care nu ar fi posibile în cadrul strict, rigid, al procedurilor legale ale instanélor de judecată. Cu ajutorul avocaților și notarilor, medierea poate fi o cale mult mai scurtă pentru stabilirea drepturilor de proprietate, clarificarea drepturilor de succesiune în privința bunurilor imobiliare, soluționarea disputelor dintre proprietari și chiriași, etc.

 

Ce este medierea?


Dar cum este exact medierea și cum arată un proces de mediere tipic?

Medierea este un proces confidențial de comunicare și negociere care este gestionat de un profesionist neutru, imparțial și fără putere de decizie, mediatorul. Scopul urmărit este prevenirea, gestionarea, soluționarea sau stingerea unei dispute, evitându-se astfel creșterea tensiunilor, a costurilor și a riscurilor, generate inclusive de un litigiu în instanțele de judecată. Medierea oferă tuturor participanților posibilitatea de a crea regulile care guvernează procesul de dialog, de a avea o voce, de a-și prezenta punctul de vedere și de a propune opțiuni care să ia în considerare ceea ce este mai important pentru ele.

Pentru a reuși aceste obiective, mediatorul se poate întâlni în comun dar și separate cu participanții la mediere. De asemenea, pentru a asigura toate condițiile unei decizii informate, părțile sunt încurajate să fie consiliate în sala de mediere de către avocat sau alți experți. Aceștia au un rol esențial, fiind veritabili agenți ai realității în cadrul medierii.

 

Mediatori specializați


Toți mediatorii noștri sunt profesioniști experimentați, cu cunoștințe solide, abilități și experiență certificată în domeniul soluționării litigiilor. Cu toate acestea, unii dintre mediatorii ADR Center Romania sunt specializați.

Pentru a vedea o listă a mediatorilor noștri specializați în medierea disputelor ce privesc proprietatea imobiliară, faceți clic aici.