Introducere


Disputele privitoare la proprietate intelectuală sunt de regulă cazuri complexe cu șanse relativ mici de soluționare satisfăcătoare prin intermediul instanțelor de judecată, pe motive de costuri, durată și rezultate. De multe ori, victimele furtului de proprietate intelectuală se simt descurajate de costurile și durata proceselor judecătorești și renunță la a-și apăra cauza și a obține recompensa pentru daunele susținute.

Medierea oferă părților șansa unei explorări în detaliu, dincolo de prevederile legale sau contractuale, a cazului lor, profitând totodată de confidențialitatea procedurii. În plus, părțile pot descoperi oportunități de soluționare creativă a disputei lor, de a-și recupera pagubele suferite și chiar de a-și (re)construi relația într-o manieră menită a le conferi avantaje reciproce în viitor.

 

Ce este medierea?


Dar cum este exact medierea și cum arată un proces de mediere tipic?

Medierea este un proces confidențial de comunicare și negociere care este gestionat de un profesionist neutru, imparțial și fără putere de decizie, mediatorul. Scopul urmărit este prevenirea, gestionarea, soluționarea sau stingerea unei dispute, evitându-se astfel creșterea tensiunilor, a costurilor și a riscurilor, generate inclusive de un litigiu în instanțele de judecată. Medierea oferă tuturor participanților posibilitatea de a crea regulile care guvernează procesul de dialog, de a avea o voce, de a-și prezenta punctul de vedere și de a propune opțiuni care să ia în considerare ceea ce este mai important pentru ele.

Pentru a reuși aceste obiective, mediatorul se poate întâlni în comun dar și separate cu participanții la mediere. De asemenea, pentru a asigura toate condițiile unei decizii informate, părțile sunt încurajate să fie consiliate în sala de mediere de către avocat sau alți experți. Aceștia au un rol esențial, fiind veritabili agenți ai realității în cadrul medierii.

 

Mediatori specializați


Toți mediatorii noștri sunt profesioniști experimentați, cu cunoștințe solide, abilități și experiență certificată în domeniul soluționării litigiilor. Cu toate acestea, unii dintre mediatorii ADR Center Romania sunt specializați.

Pentru a vedea o listă a mediatorilor noștri specializați în medierea disputelor privind drepturile de proprietate intelectuală, faceți clic aici.