PARTEA SOLICITANTĂ

REPREZENTANT/AVOCAT

SOLICITĂ ADR CENTER ROMÂNIA PRIN MEDIATORII ADR CENTER ROMÂNIA
să convină un proces de mediere cu Partea Invitată,
cu respectarea Legii nr. 192/2006 și a Regulilor de Mediere ADR Center România

PARTEA INVITATĂ

REPREZENTANT/AVOCAT

INFORMAȚII SUPLIMENTARE