Introducere


Satisfacția consumatorilor se află în centrul preocupărilor de afaceri. Capacitatea de a stabili și menține o relație de încredere cu toți partenerii, inclusiv clienții finali, consumatorii, este o condiție necesară pentru succes. Pentru aceasta este necesară furnizarea de servicii sau de produse care să satisfacă așteptările consumatorilor. De asemenea, sunt necesare mecanisme eficiente și rapide care să reacționeze cu transparență și responsabilitate le petițiile consumatorilor.

Soluționarea alternativă a litigiilor (SAL) permite soluționarea litigiilor în afara instanței, cu asistență din partea unui organism imparțial de soluționare a litigiilor. Această metodă de soluționare a litigiilor în materie de consum este mai ușoară, mai rapidă și mai puțin costisitoare decât acționarea în instanță.

Medierea este unul din procesele SAL care pot fi utilizate pentru soluționarea disputelor dintre consumatori și agenții economici.

În UE există un număr mare de organisme de soluționare extrajudiciară. Cei care fac apel la un astfel de organism, au acces la majoritatea tipurilor de produse sau servicii disponibile în cadrul SAL (plângerile privind asistența medicală sau învățământul superior nu sunt tratate de aceste organisme).

Nu contează dacă ați cumpărat produsul sau serviciul online ori într-un magazin sau dacă comerciantul are sediul în România sau în alt stat membru al UE.

 

Ce este medierea?


Dar cum este exact medierea și cum arată un proces de mediere tipic?

Medierea este un proces confidențial de comunicare și negociere care este gestionat de un profesionist neutru, imparțial și fără putere de decizie, mediatorul. Scopul urmărit este prevenirea, gestionarea, soluționarea sau stingerea unei dispute, evitându-se astfel creșterea tensiunilor, a costurilor și a riscurilor, generate inclusive de un litigiu în instanțele de judecată. Medierea oferă tuturor participanților posibilitatea de a crea regulile care guvernează procesul de dialog, de a avea o voce, de a-și prezenta punctul de vedere și de a propune opțiuni care să ia în considerare ceea ce este mai important pentru ele.

Pentru a reuși aceste obiective, mediatorul se poate întâlni în comun dar și separate cu participanții la mediere. De asemenea, pentru a asigura toate condițiile unei decizii informate, părțile sunt încurajate să fie consiliate în sala de mediere de către avocat sau alți experți. Aceștia au un rol esențial, fiind veritabili agenți ai realității în cadrul medierii.

 

Mediatori specializați


Toți mediatorii noștri sunt profesioniști experimentați, cu cunoștințe solide, abilități și experiență certificată în domeniul soluționării litigiilor. Cu toate acestea, unii dintre mediatorii ADR Center Romania sunt specializați.

Pentru a vedea o listă a mediatorilor noștri specializați în medierea disputelor dintre consumatori și agenți economici, faceți clic aici.