Camelia GAGU

Camelia GAGU , Doctor în drept, master în dreptul UE, traducător autorizat pentru limba franceză în domeniul juridic

Membru fondator şi Preşedinte al “Centrului Mediatorilor Profesionişti – Bucureşti”, membru AFRJ (Association Franco-Roumaine de Juristes)

Camelia Gagu este doctor în drept, avocat, mediator, formator de mediatori, practician în insolvența persoanelor fizice și practician în insolvența persoanelor juridice.
 • Poate media în limbile:
  Română Engleză Franceză

Locație mediere

Adresă
Bd. Nicolae Bălcescu, Nr. 35, Et. 5, Ap. 11, Cod 010045, Sector 1, București, România


Biografie generală

Camelia Gagu oferă servicii de reprezentare judiciară și consultanţă juridică în diverse domenii de drept, având expertiză - în egala măsură - în cadrul litigiilor deduse arbitrajului, precum și în domeniul executării silite. Activează în cadrul propriului Cabinet de avocat, mediator și practician în insolvență, având o experiență în domeniul juridic de aproximativ 21 de ani, iar în domeniul medierii - de aproximativ 13 ani.

A fost co-organizator al multor conferințe și seminarii care se circumscriu domeniului medierii, împreună cu mediul academic, cu instanțele de judecată, procurori, avocați, mediatori, precum și cu mediul de afaceri. În calitate de președinte al Centrul Mediatorilor Profesionişti – Bucureşti, a organizat numeroase seminarii și conferințe despre diseminarea informațiilor referitoare la mediere, precum și pentru promovarea medierii și a Directivei nr. 2008/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind medierea în materie civilă și comercială, perfectând cu instanțele de judecată din București mai multe protocoale de promovare a medierii. De asemenea, a înființat mai multe birouri de informare cu privire la mediere si avantajele acesteia, pe lângă instanțele de judecată din București și Ilfov.

Camelia Gagu a participat la zeci de cursuri, conferințe, seminarii, mese rotunde etc. care se circumscriu domeniului dreptului, medierii și insolvenței, atât în țară, cât și în strainătate, atât în limba română, cât și în limbile franceză și engleză.

Camelia Gagu este autoarea și coautoarea a numeroase articole, precum și coautoarea mai multor cărți care privesc domeniul dreptului și al medierii.

Biografia specializată pe domenii de practică

 • Dispută privind stabilirea cuantumului daunelor generate de producerea unui accident de circulație, precum și a posibilității efective de achitare a contravalorii acestora.
 • Litigii între profesioniști: divergențe privind interpretarea unor clauze contractuale, conflicte născute din imposibilitatea de plată a contravalorii bunurilor vândute/serviciilor prestate, inclusiv dispute în privința stabilirii cuantumului cheltuielilor de judecată în anumite spețe.
 • Multiple litigii judiciare si extrajudiciare din subdomeniul de drept “familie si minori”, respectiv aspecte privind stabilirea domiciliilor minorilor, stabilirea cuantumului pensiei de intreținere, stabilirea unui plan parental și a unui program de legături personale cu minorii etc., precum și dispute privind partajul bunurilor comune/lichidarea regimului matrimonial.
 • Litigii privind revendicări bunuri imobile, grănițuiri, precum și partaje succesorale.
 • Litigiu privind divulgarea în cadrul unui proces judiciar a unor convorbiri private, presupus existente pe o anumită rețea de socializare (litigiu civil cu posibile implicații penale ulterioare).
 • Conflicte între salariați și angajatori, precum și dispute în legătură cu reorganizări și concedieri individuale/colective efectuate în cadrul unor societăți.
 • Litigii în care acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate – soluționare atât pe latură civilă, cât și pe latură penală.
 • Litigiu de malpraxis medical